Varžiniai kriogeniniai temperatūros jutikliai matuojantys nuo 1.7K iki 320K temperatūrą

Supply of Resistive-Type Cryogenic Sensors measuring the 1.7 to 320 K temperature range

Paskirtis: temperatūros jutikliai skirti matuoti LHC* dalelių srauto aplinkai perduodamą šilumą. Techninės detalės: kalibruoti ir nekalibruoti jutikliai; telpa į 8.5x6.5x1.8 mm3 ertmę, atsparūs radiacijai. Jutikliai veikia elektros varžos pokyčio principu…

Continue Reading Varžiniai kriogeniniai temperatūros jutikliai matuojantys nuo 1.7K iki 320K temperatūrą

Supply of Resistive-Type Cryogenic Sensors measuring the 1.7 to 320 K temperature range

Šilumos laidininkai skirti HL-LHC* dalelių pluošto ekranavimo elementams
Thermal Links for HL-LHC Shielded Beam Screens

Thermal Links for HL-LHC Shielded Beam Screens Paskirtis: šilumos laidininkai sujungia ekranavimo elementus, skirtus sugerti antrines daleles, su aušinimo vamzdeliais. Techninės detalės: variniai šilumos laidininkai, pagaminti iš oxygen-free vario, esantys maždaug 90x5x1…

Continue Reading Šilumos laidininkai skirti HL-LHC* dalelių pluošto ekranavimo elementams
Thermal Links for HL-LHC Shielded Beam Screens