Kviečia prisijungti prie komandos

Kviečia prisijungti prie komandos

Skelbiamas konkursas CERN-LT konsorciumo Vykdančiojo (-sios) direktoriaus (-ės) pareigoms užimti. Vykdantįjį (-čiąją) direktorių (-ę) renka Konsorciumo taryba. Kadencijos trukmė – 3 metai.

CERN-LT Konsorciumas veikia pagal Vilniaus universiteto, Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sutartį, nesteigiant juridinio asmens. Pagrindiniai jo tikslai yra telkti Lietuvos mokslininkų pajėgas vykdant mokslinius tyrimus aktualiomis CERN tematikomis, padėti jiems įsijungti į šiuo metu CERN vykdomas ir planuojamas veiklas, suteikti studentams žinių ir gebėjimų, reikalingų produktyviam bendradarbiavimui su CERN ir įsitraukiant į veiklas pačiame CERN, skatinti mokinių, mokytojų, studentų ir likusios visuomenės susidomėjimą CERN vykdomais moksliniais tyrimais ir kitomis veiklomis.

Pagrindinės pareigos ir atsakomybės:

 • Rengti, teikti Konsorciumo Tarybai tvirtinti Konsorciumo veiklų planą, kuriame apibrėžiamos bendrosios Konsorciumo veiklos, užtikrinti jo vykdymą, kasmet atsiskaityti Konsorciumo Tarybai už plano įgyvendinimą
 • Koordinuoti bendradarbiavimą tarp konsorciumo partnerių, CERN ir CERN Jungtinio komiteto, siekiant užtikrinti informacinį bei organizacinį ryšį
 • Atstovauti Konsorciumui visose reikiamose organizacijose ir renginiuose nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu
 • Aktyviai bendrauti su Konsorciumo mokslinėmis grupėmis ir vykdyti jų veiklos monitoringą
 • Užtikrinti efektyvią Konsorciumo administracijos veiklą
 • Užtikrinti skaidrų ir efektyvų Konsorciumo lėšų panaudojimą

Reikalavimai pretendentui (-ei):

 • Aukštasis gamtos arba technologijos mokslų išsilavinimas (fizikos srities aukštasis išsilavinimas ir mokslų daktaro laipsnis būtų privalumas)
 • Būtina organizacinio darbo patirtis (bent vienerių metų veiklos valdymo, strateginio planavimo darbo patirtis būtų privalumas)
 • Puikus lietuvių ir anglų kalbų mokėjimas
 • Geras kompiuterinis raštingumas ir skaitmeninių technologijų išmanymas
 • Gebėjimas efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, savarankiškai analizuoti ir spręsti sudėtingas problemas bei vertinti jų sprendimo alternatyvas
 • Žmogiškųjų išteklių, programų ir projektų, įstaigos ar organizacijos finansų valdymo mechanizmų, reikalingų veiksmingam darbui užtikrinti, išmanymas
 • Gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu
 • Atsakingumas, kruopštumas ir geri bendravimo bei darbo komandoje įgūdžiai

Planuojama darbo pradžia: 2023-07-01
Etato dalis: 1 etatas.
Darbo užmokestis: 37,61 Eur/val. (neatskaičius mokesčių)

Pretendentai (-ės) turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Gyvenimo aprašymas (būtina nurodyti organizacinio darbo patirtį)
 • Ankstesnio darbdavio rekomendacija
 • Mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių, jei yra, sąrašas
 • Kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų/diplomų kopijas
 • Darbo šiose pareigose vizijos aprašymas (iki vieno A4 formato lapo apimties)

Dokumentų priėmimas vyksta iki 2023 m. gegužės 22 d. 11 val. Pokalbiai su perspektyviais kandidatais (-ėm) vyks gegužės 24-26 dienomis.

Dokumentus kviečiame teikti Konsorciumo vadybininkei Maženai Mackoit-Sinkevičienei el. p.: mazena.mackoit-sinkeviciene@ff.vu.lt