Varžiniai kriogeniniai temperatūros jutikliai matuojantys nuo 1.7K iki 320K temperatūrą

Supply of Resistive-Type Cryogenic Sensors measuring the 1.7 to 320 K temperature range

Paskirtis: temperatūros jutikliai skirti matuoti LHC* dalelių srauto aplinkai perduodamą šilumą.

Techninės detalės: kalibruoti ir nekalibruoti jutikliai; telpa į 8.5×6.5×1.8 mm3 ertmę, atsparūs radiacijai. Jutikliai veikia elektros varžos pokyčio principu ir, matuojant temperatūra nuo 2 K iki 300 K, varža monotoniškai pakinta nuo 40000 iki 30 omų. Jutikliai turi du elektros kontaktus, kurie bus sujungti su matavimo prietaisu Sn60Pb40 lydiniu. Sukalibruoti jutikliai turi būti 0.1% tikslumo.

Sritis: kriogeniniai termometrai; 06500300M**;

Atsakymo data: rugsėjo 10 d.

Kategorija: <200k CHF

* Didysis hadronų greitintuvas (Large Hadron Collider)

** https://procurement.web.cern.ch/sites/procurement.web.cern.ch/files/key-reference/CERN_Procurement_Codes_20190228.pdf