Seminaras: “Optimizavimo problemos S-matricos programoje”

Seminaras: “Optimizavimo problemos S-matricos programoje”

Tęsiant gražias seminarų tradicijas kviečiame visus į Saulėtekio fizikos seminarą:

Justinas Rumbutis                                    

(Taivano nacionalinis universitetas)                                

“Optimizavimo problemos S-matricos programoje”

S-matrica apibūdina dalelių sklaidos procesus. Paprastai sklaidos amplitudės yra apskaičiuojamos perturbacijų teorijoje, naudojant Feynmano diagramas išvestas iš tam tikros teorijos. Tačiau pilnos teorijos, kaip pavyzdžiui kvantinės gravitacijos teorija, nėra visada žinomos. S-matricos programa bando apriboti galimas sklaidos amplitudes nežinomoje teorijoje naudojantis bendraisiais specialiosios reliatyvumo ir kvantinės mechanikos principais.

Norėdami apriboti amplitudę, turime išspręsti tam tikras optimizavimo problemas. Nors daugumą problemų galima išspręsti naudojant standartinius metodus, tokius kaip „semi-definite programming“, kai kurioms problemoms reikia nestandartinių metodų.

Tokiais atvejais bandome panaudoti mašininį mokymąsi. Šis pranešimas pristatys pagrindinius S-matricos programos principus ir sprendimo būdus.

Seminaras vyks rugpjūčio 30 d. (trečiadienį), 15:00 val. NFTMC D401, Saulėtekio al. 3.