Įmonėms siūloma 40 tūkst. eurų parama CERN technologijoms komercializuoti: paraiškos priimamos iki gegužės 1 d.
© 2017-2020 CERN. CERN inžinierė LHC tunelyje

Įmonėms siūloma 40 tūkst. eurų parama CERN technologijoms komercializuoti: paraiškos priimamos iki gegužės 1 d.

Lietuvos inovacijų centras kartu su Saulėtekio slėnio bei Kauno mokslo ir technologijų parkais kviečia įmones teikti paraiškas dalyvauti CERN technologijų Lietuvos verslo vystymo centro (inkubatoriaus) programoje. Į inkubatorių atrinktos įmonės turės unikalią galimybę jau išplėtotų CERN technologijų pagrindu kurti ir komercializuoti savo inovatyvius produktus. Negana to, šiai veiklai vykdyti įmonės papildomai gaus 40 tūkst. eurų paramą. 

„Kviečiame atrankoje dalyvauti startuolius, pumpurines įmones (angl. spin-offs) bei jaunas bendroves, turinčias verslo idėjų, kaip panaudoti CERN technologijas ar kompetencijas, arba susiduriančias su technologiniais iššūkiais, kurie galėtų būti išspręsti pasitelkus CERN ekspertų pagalbą“, – sako dr. Adomas Jelinskas, CERN inkubatoriaus Lietuvoje koordinatorius, Lietuvos inovacijų centro konsultantas.  

Pasak jo, į inkubatorių atrinktos įmonės gaus ne tik finansinę 40 tūkst. eurų paramą, bet ir CERN intelektinės nuosavybės licencijavimą lengvatinėmis sąlygomis, CERN ekspertų konsultacijas bei Lietuvos inovacijų centro ir abiejų mokslo ir technologijų parkų ekspertų konsultacijas. Įmonės taip pat galės naudotis patalpomis viename iš minėtų mokslo ir technologijų parkų.

Įmonių paraiškos priimamos iki 2021 m. gegužės 1 d. Daugiau informacijos apie atrankos sąlygas ir paraiškos formą galima rasti CERN inkubatoriaus Lietuvoje internetiniame puslapyje www.cern.lt/inkubatorius

„Didžiausia pasaulyje branduolinių mokslinių tyrimų laboratorija CERN, vykdydama dalelių fizikos eksperimentus fundamentaliems klausimams apie visatos sandarą atsakyti, sukuria daugybę naujų technologijų, kurios gali būti sėkmingai pritaikomos už dalelių fizikos ribų. Pavyzdžiui, ieškodami sprendimo, kaip palengvinti ir pagreitinti informacijos dalijimąsi tarp mokslininkų, CERN inžinieriai sukūrė technologiją – pasaulinį tinklą World Wide Web – kuri leido dalintis informacija tarp kompiuterių, prijungtų prie interneto“, – paaiškina A. Jelinskas.

CERN vystomų technologijų spektras yra toks platus, kad pati branduolinių mokslinių tyrimų laboratorija negalėtų jų komercializuoti, todėl CERN suteikia galimybę įmonėms technologijas licencijuoti arba taikyti pasitelkiant CERN ekspertų pagalbą kuriant savo unikalius inovatyvius produktus ir juos vėliau sėkmingai pardavinėti rinkoje, kaip tą padarė Naujosios Zelandijos kompanija MARS Bioimaging. Įmonė, pasinaudojusi CERN laboratorijoje sukonstruotu silicio mikro-pikselių sensoriumi, sukūrė spektrinės kompiuterinės tomografijos produktą, leidžiantį išgauti spalvotas rentgeno nuotraukas. Tai leido įmonei sėkmingai konkuruoti medicininės įrangos rinkose.

Atranka į CERN verslo inkubatorių Lietuvoje skelbiama jau antrą kartą. Praėjusiais metais buvo atrinkti trys originaliausias ir akivaizdžią pridėtinę vertę kuriančias idėjas pasiūlę startuoliai, kurie pasinaudodami gauta ekspertine bei finansine parama sėkmingai plėtoja savo produktus CERN technologijų pagrindu. „Cyber POD“ dirba su 3D elektronikos spausdinimu, „Volatile Technologies AI“ bando skaitmeninti uoslę, o „Paulai Tech“ kuria STEM dalykų mokymosi programėlę, paremtą papildytos realybės technologija.

CERN kompetencijos ir technologijos apima tokias sritis kaip dalelių greitintuvai, dalelių spindulio instrumentacija ir kontrolė, šaldymas ir ventiliacija, kriogenika, detektoriai ir jutikliai, ultra-grynas vakuumas, industrinių sistemų valdymas ir simuliacija, informacinės ir ryšių technologijos, magnetai, mechanikos, medžiagų ir elektros inžinerija, metrologija, optoelektronika ir mikroelektronika, radiacijos sauga ir stebėsena, radijo dažnių technologijos, superlaidumas, robotika, duomenų ir skaitmeniniai mokslai, dalelių trekinimas ir kalorimetrija. Dažniausiai jos taikomos aeronautikos ir astronautikos, kylančių technologijų, medicinos ir biomedicinos technologijų, saugos, aplinkosaugos, pramonė 4.0, kultūros paveldo sektoriuose.