Kviečiame prisijungti prie „Accelerate Your Teaching MOOC“: Mokslinių tyrimų priemonės STEM švietimui remti

MOOC „Accelerating Teaching“ tikslas – padėti mokytojams organizuoti mokinių mokymą, susijusį su dalelių greitintuvais. Įtraukiantys moduliai suteiks dalyviams galimybę susipažinti su įvairiais su greitintuvais susijusiais taikymais ir koncepcijomis. Pedagogai dalyvaus diskusijose apie pedagoginius metodus ir socialiai aktualų STEM tarpdalykinio mokymo turinį.

Kursą galima lankyti savo tempu. Kiekvienos savaitės pradžioje bus atidaromas vienas modulis.

Mokymosi tikslai:

  • Suprasti didelių objektų, tokių kaip CERN, vertę suteikiant kontekstą jūsų STEM mokymui.
  • Sužinoti, kaip įtraukti mokinius į šiuolaikinius mokslinius tyrimus naudojant nemokamas skaitmenines priemones
  • Įgyti visapusišką supratimą apie tai, kaip veikia dalelių greitintuvai, kaip jie naudojami visuomenėje ir kaip jie prisideda prie šiuolaikinių mokslinių tyrimų visuose STEM dalykuose
  • Atraskite įvairias mokymo metodikas, skatinančias mokinių analitinio ir kritinio mąstymo įgūdžius, bendradarbiavimo

Norėdami gauti kurso sertifikatą, kurso dalyviai turi pateikti mokymosi scenarijų ir peržiūrėti 3 savo kolegų mokymosi scenarijus, kurie bus vertinami 100 %. Bendras išlaikytas įvertinimas yra 95 %.

Galutinis terminas, iki kurio reikia atlikti visas užduotis, yra 2023 m. lapkričio 22 d.

Platesnė informacija ir registracija: https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:AT+AcceleratingTeaching+2023/about